Υδραυλικές Μελέτες

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ έχει εκπονήσει ποικίλες υδραυλικές μελέτες και διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό να φέρει εις πέρας οποιοδήποτε είδος τους. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει μελέτες για:

 • Δίκτυα ύδρευσης και δίκτυα αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων
 • Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης και αποστράγγισης έργων οδοποιίας
 • Οριοθέτηση, διευθέτηση και αποκατάσταση ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων

Ενδεικτικά Έργα

 • Μελέτη Υδραυλικών των ρεμάτων της 1ης και 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Υδραυλική μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης εφαρμογής του Πολιτιστικού & Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Υδραυλική μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης εφαρμογής Επέκτασης Κατοικίας Νότια του οικισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Υδραυλική μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης εφαρμογής Βιομηχανικού Πάρκου του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Mελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων.
 • Mελέτη επανέλεγχου και επικαιροποίησης μελέτης : “Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων οδού Αγ. Παρασκευής”.