Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Αγρονόμος & Τοπογραφός Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

  mkour@topodomiki.gr

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Πολιτικός Μηχανικός Πολ. Σχ. Παν. Πατρών

  a-gramm@topodomiki.gr

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

Μέλος Δ.Σ.

Αγρονόμος & Τοπογραφός Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

  jomax@topodomiki.gr

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Δ.Σ.

Αγρονόμος & Τοπογραφός Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

  g.oikonomo@topodomiki.gr

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Μέλος Δ.Σ.

Αγρονόμος & Τοπογραφός Μηχανικός - Μηχανικός Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

  dimitriskontos@topodomiki.gr