Υπηρεσίες Συμβούλου

Η συνεχώς ανανεούμενη και πολύπλοκη νομοθεσία και οι μεταβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές δημιουργούν την ανάγκη για υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ αξιοποιώντας την πολυδιάστατη και πολυετή εμπειρία της στο χώρο των μελετών παρέχει πλήρως εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Η συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν μια γκάμα πολυδιάστατων θεμάτων τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο μελετών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτων
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία
  • Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Διαχείριση έργων
  • Διαχείριση δημόσιων επενδύσεων
  • Σχεδιασμός & διαχείριση προσφορών

Αξιοσημείωτη είναι η συμβουλευτική παρουσία της εταιρείας στον όμιλο επιχειρήσεων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. και στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας για ποικίλα θέματα.