Ταυτότητα

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ άρχισε τις δραστηριότητες το 1994 και στο διάστημα αυτό απέκτησε μια δυναμική παρουσία. Σήμερα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών μελετών.

Στόχοι

  • Η σύνταξη μελετών σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα που θα ικανοποιούν τους πελάτες μας.
  • Η συνεχώς ανανεούμενη και εκσυγχρονιζόμενη γνώση με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις μας σε συνδυασμό με τα πρωτοποριακά προγράμματα λογισμικού και τον άρτιο εξοπλισμό μας, αποτελούν εγγύηση για την διασφάλιση της ποιότητας στις μελέτες.
 


 

Μελετητικά Πτυχία

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών της ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ και κατέχει:

Πτυχίο Ε’ Τάξης στην Κατηγορία 16
Μελέτες Τοπογραφίας

Πτυχίο Γ’ Τάξης στην Κατηγορία 2
Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

Πτυχίο Β’ Τάξης στην Κατηγορία 13
Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 1
Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 3
Οικονομικές Μελέτες

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 4
Κοινωνικές Μελέτες

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 6
Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 8
Στατικές Μελέτες

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 10
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 11
Μελέτες Λιμενικών Έργων

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 21
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

Πτυχίο Α’ Τάξης στην Κατηγορία 27
Περιβαλλοντικές Μελέτες