Τοπογραφικές Μελέτες

Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων που ανέδειξε την ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ αποτελούν οι τοπογραφικές μελέτες κάθε είδους.
Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των μελών της αλλά και τον διαθέσιμο εξοπλισμό της η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μελέτες όπως:

 • Εγκατάσταση και μέτρηση τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Αποτυπώσεις δικτύων υποδομής
 • Αποτυπώσεις τεχνικών έργων
 • Υψομετρικές αποτυπώσεις
 • Ογκομετρήσεις
 • Χαράξεις
 • Δίκτυα ελέγχου και παρακολούθησης μικρομετακινήσεων


Ενδεικτικά Έργα

 • Κτηματογραφικές εργασίες σε ρέματα αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Ανατολική και Νότια Αττική.
 • Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση ζώνης για την μελέτη της οδού Σταυρού - Ραφήνας.
 • Μελέτη τοπογραφικών εργασιών οριοθέτησης ρεμάτων της 1ης και 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονα τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας, συστήματα δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) καθώς και όλο τον απαιτούμενο περιφερειακό εξοπλισμό προκειμένου να φέρει εις πέρας τοπογραφικές μετρήσεις οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας.