Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης της δισδιάστατης ή τρισδιάστατης χωρικής πληροφορίας. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας γίνεται, σε αντίθεση με τα απλά σχεδιαστικά προγράμματα (CAD), με πολυδιάστατο τρόπο. Σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι των CAD είναι πως μπορούν να συνδυαστούν με βάσεις δεδομένων περιγραφικής πληροφορίας συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα δεδομένων (χωρικών & περιγραφικών) που μπορεί να εξάγει συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την τοπολογική συσχέτιση αυτών.

Γίνεται αντιληπτό πως οι εφαρμογές GIS αφορούν όλες τις δραστηριότητες που εμπλέκουν χωρική πληροφορία. Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ έχει πολυετή εμπειρία στην χρήση του εργαλείου των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καθώς το έχει ενσωματώσει στις περισσότερες μελέτες που έχει εκπονήσει ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά Έργα

  • Εργασίες κατάρτισης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου, στους νομούς Αττικής, Αργολίδας και Κορινθίας.
  • Καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη Κτηματολογίου της ακίνητης περιουσίας του Ο.Σ.Ε Α.Ε. στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας & Εύβοιας.