Κτιριακές Μελέτες

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ έχει εκπονήσει ιδιωτικές κτιριακές μελέτες είτε για κτίρια κατοικίας είτε για κτίρια εμπορικού χαρακτήρα είτε για βιομηχανικά κτίρια.
Επιπλέον έχει αναλάβει την επίβλεψη των εν λόγω κατασκευών. Διαθέτει, άρα, την απαιτούμενη εμπειρία για να αναλάβει οποιαδήποτε κτιριακή μελέτη και επίβλεψη.


Ενδεικτικά Έργα

 • Μελέτη και επίβλεψη Εμπορικού κέντρου Αφων Πετούρη και Εθνικής Τράπεζας στο Μαρκόπουλο.
 • Μελέτη και επίβλεψη Εμπορικού κέντρου Χασιώτη στο Μαρκόπουλο.
 • Μελέτη και επίβλεψη βιομηχανικού κτιρίου (Αρτοποιείο - κουλουροποιείο) Ευαγγέλου Τσάνου, στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου.
 • Μελέτη και επίβλεψη Εμπορικού κέντρου Δημητρίου Κόλλια στο Πόρτο Ράφτη.
 • Μελέτη και επίβλεψη ισόγειου καταστήματος τροφίμων με υπόγειο Parking (Super Market Μαρινόπουλος), στο Πόρτο Ράφτη.
 • Μελέτη κτιρίου κοινωφελούς ιδρύματος «Το χαμόγελο του παιδιού», στο Μαρούσι και στην Αγ. Βαρβάρα.
 • Μελέτη συγκροτήματος κατοικιών της CYBARCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.
 • Μελέτη και επίβλεψη συγκροτήματος τηλεοπτικών Studios και πισίνας της ”ΚΑΠΑ STUDIOS” ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. στο ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου.
 • Μελέτη και επίβλεψη συγκροτήματος συσκευασίας και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών προϊόντων με υπόγειο της INTERSYS Α.Ε. στο ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου.
 • Μελέτη και επίβλεψη Κτιρίου Εκθέσεων & Αποθήκευσης στα Καλύβια Αττικής.
 • Μελέτη και επίβλεψη συναρμολογούμενου κτιρίου της Αθηναϊκής στρωματοποιϊας Α.Β.Ε.Ε. (MEDIA STROM) στο ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου.